<div align="center"> <h1>Zdz-Zakład Doskonalenia Zawodowego</h1> <h3>informacje</h3> <p>gimnazjum,szkoła,zawód,liceum,szkolenia,Wyszków, kursy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.wp.pl/wp/tom-tal/strona/index.htm" rel="nofollow">strony.wp.pl/wp/tom-tal/strona/index.htm</a></p> </div>